Hus
Interiør
Uterom
Tre og barn

Velkommen!

Velkommen til Norges mest inspirerende og allsidige byggeblogg. Her finner du utallige byggeprosjekter med et særlig fokus på tre.


Trendy kontrast

Tre er på full fart inn i motebildet, med fokus på kontraster i farger og strukturer i interiøret. En av søkerne til Interiørprisen 2009 hadde et nybygg der en av veggene i stua ble kledd med trepanel. For at denne skulle stå i stil med resten av huset, ble veggen beiset ett strøk i en […]

Tre lever!

Vi får av og til spørsmål om hva som er årsaken til at en trepanel sprekker opp hos noen, men ikke hos andre. Det kan være flere årsaker til at problemet oppstår, men vi vet at et godt forabeide og en slump tålmodighet gir gode resultater. Tre er et hygroskopisk materiale og vil bevege seg […]

Naturlige materialer

Norsk Treteknisk Institutt gjennomførte høsten 2009 en kvalitativ datainnsamling, der deltakerne ble stilt følgende spørsmål: Hva forbindes med naturlige byggematerialer? Hvilke bygningsmaterialer forbindes med godt innemiljø? Hvordan virker materialbruk inn på opplevelsen av innemiljøet i positiv og negativ retning? Deltakerne, alle i alderen 20-40 år og bosatt i Oslo-området, ble delt i fire grupper sammensatt […]