Hus
Interiør
Uterom
Tre og barn

Velkommen!

Velkommen til Norges mest inspirerende og allsidige byggeblogg. Her finner du utallige byggeprosjekter med et særlig fokus på tre.


Finalist 1 Uterom; Zenhage

Også i år var det hard konkurranse i kategorien Uterom. Det er tydelig at det legges ned et betydelig arbeid både i byggeprosjekter og søknad. I alle kategorier sorterer juryen prosjektene i delkategorier. I uteromskategorien ble prosjektene delt i terrasse, lysthus/vinterhage, platting/brygge, osv. I år var det ekstra mange søkere med kombinasjonen terrasse/tilbygg. Hensikten er […]

Finalist 2 Uterom; Terrasse & bar

Også i år var det hard konkurranse i kategorien Uterom. Det er tydelig at det legges ned et betydelig arbeid både i byggeprosjekter og søknad. I alle kategorier sorterer juryen prosjektene i delkategorier. I uteromskategorien ble prosjektene delt i terrasse, lysthus/vinterhage, platting/brygge, osv. I år var det ekstra mange søkere med kombinasjonen terrasse/tilbygg. Hensikten er […]

Finalist 3 Uterom; Overbygget terrasse

Også i år var det hard konkurranse i kategorien Uterom. Det er tydelig at det legges ned et betydelig arbeid både i byggeprosjekter og søknad. I alle kategorier sorterer juryen prosjektene i delkategorier. I uteromskategorien ble prosjektene delt i terrasse, lysthus/vinterhage, platting/brygge, osv. I år var det ekstra mange søkere med kombinasjonen terrasse/tilbygg, finalist nr. […]