Hus
Interiør
Uterom
Tre og barn

Velkommen!

Velkommen til Norges mest inspirerende og allsidige byggeblogg. Her finner du utallige byggeprosjekter med et særlig fokus på tre.


Hvorfor velge tre?

Tre er et miljøvennlig materiale som gir godt innemiljø. Vi gir deg 10 gode grunner til å velge tre for miljøets skyld Tre er en fornybar naturressurs Bruk av tre bidrar til å motvirke drivhuseffekten Tilveksten i de norske skogene er større enn hogsten Norske skoger drives etter prinsipper som gjelder for en bærekraftig skogsdrift […]