Hus
Interiør
Uterom
Tre og barn

Velkommen!

Velkommen til Norges mest inspirerende og allsidige byggeblogg. Her finner du utallige byggeprosjekter med et særlig fokus på tre.


En treskalle tester beis på nye måter

Hos oss bedrives det kontinuerlig produktutvikling, og i anledning våre nye beisfarger har vår produktsjef Interiør gått inn med hud og HÅR for å finne de optimale fargene og kombinasjonene. Tre forsøk i frisørstolen var det som skulle til, men vi vet jo fra før at alle gode ting er TRE. Frisører er vant til […]

Tre lever!

Vi får av og til spørsmål om hva som er årsaken til at en trepanel sprekker opp hos noen, men ikke hos andre. Det kan være flere årsaker til at problemet oppstår, men vi vet at et godt forabeide og en slump tålmodighet gir gode resultater. Tre er et hygroskopisk materiale og vil bevege seg […]

Naturlige materialer

Norsk Treteknisk Institutt gjennomførte høsten 2009 en kvalitativ datainnsamling, der deltakerne ble stilt følgende spørsmål: Hva forbindes med naturlige byggematerialer? Hvilke bygningsmaterialer forbindes med godt innemiljø? Hvordan virker materialbruk inn på opplevelsen av innemiljøet i positiv og negativ retning? Deltakerne, alle i alderen 20-40 år og bosatt i Oslo-området, ble delt i fire grupper sammensatt […]

Hvorfor velge tre?

Tre er et miljøvennlig materiale som gir godt innemiljø. Vi gir deg 10 gode grunner til å velge tre for miljøets skyld Tre er en fornybar naturressurs Bruk av tre bidrar til å motvirke drivhuseffekten Tilveksten i de norske skogene er større enn hogsten Norske skoger drives etter prinsipper som gjelder for en bærekraftig skogsdrift […]