Hus
Interiør
Uterom
Tre og barn

Velkommen!

Velkommen til Norges mest inspirerende og allsidige byggeblogg. Her finner du utallige byggeprosjekter med et særlig fokus på tre.


Etter befaring og gjentatte diskusjoner, har juryen endelig gleden av å kunne presentere vinneren av den mest prestisjetunge prisen av Inspirasjonsprisene, nemlig Eksteriør.
Det var svært mange gode søknader i 2013 og juryen har hatt en stor oppgave med å gå gjennom alle prosjektene for til slutt å sitte igjen med tre, verdige finalister.
Finalistene representerer svært ulike prosjekter og det er derfor ikke lette å sammenligne de ulike prosjektene opp mot hverandre. Nedenfor har juryen oppsummert sine vurderinger og kommentarer:

NEVLUNGHAVN | FRITIDSHUS RENOVERT TIL FORDUMS PRAKT

Juryen synes dette er en flott og gjennomført restaurering av en vakker villa fra en spennende tidsepoke. Det er ikke så mange søkere vi har hatt som har en slik utpreget jugendstil, og særlig ikke fra denne kanten av landet (øst/sørlandet). Å tilbakeføre et hus til en særegen stil kan ofte føre til kompromisser med dagens ønsker, behov og muligheter. Men her har eierne vært tro til originalen som de har funnet på bilder og juryen mener resultatet har blitt meget bra. Mønepynten på huset er dominerende og den som tydeligst representerer jugendperioden. Resten av huset har en ganske neddempet stil og detaljering. Det gir huset karakter og man har lyst til å ta det nøyere i øyensyn. Det er gamle håndverkstradisjoner som må tas frem når hus skal detaljeres på denne måten og det er gøy å se at lokale håndverkere mestrer dette på en forbilledlig måte. Det er balansen i detaljene og utførelsen som gjør at juryen har valgt dette prosjektet som en av tre finalister i kategori Eksteriør.

Jugendhus

VINTERBRO | FRITIDSHUS BLIR HELÅRSBOLIG MED SJEL

Dette prosjektet trigget nysgjerrigheten i juryen. Eiendommen består at flere eldre fritidshus og anneks i et klassisk hytteområde ved Oslofjorden. Den ene sommerhytta er bygget om til helårsbolig (det er dette huset som konkurrerer i Eksteriørkategorien) og den andre hytta er oppgradert. Husene bindes flott sammen av et gjennomtenkt uterom med flere anneks, boder og solplasser. Juryen er begeistret over at huseier har tatt vare på «feriefølelsen» når den gamle hytta har blitt oppgradert til helårsbolig. Selv om den er bygget vesentlig ut, ruver den ikke dominerende i terrenget, men sklir fint inn med øvrig bebyggelse. Dette er også ivaretatt gjennom fargebruk og detaljer som går igjen i rekkverk, møner etc. Uterommet regnes vanligvis ikke som en del av Eksteriørprisen, men i dette prosjektet synes juryen at måten terrasser, trapper og solplasser binder hus og fritidsbolig sammen – er viktig for å gi eksteriøret den helheten det trenger.

Fra hytte til helårsbolig

KRISTIANSAND | NYTENKENDE MODERNE HUS PÅ KREVENDE TOMT

Juryen brukte mye tid på å studere denne søknaden for å forstå hvordan tomt og hus «spiller hverandre gode». Huset er særegent og utnytter tomtens kvaliteter (og utfordringer) på en spennende måte. Huset er tegnet og utført at en «profesjonell» hobbyarkitekt og snekker og utfordrer tradisjonelle prinsipper for hvordan man tegner og bygger i dag. Juryen har latt seg fascinere av begge deler og synes at resultatet er både funksjonelt, spennende og tiltalende. Resultatet er en finaleplass i kategori Eksteriør, og en finalist som representerer noe nytt og grensesprengende. Boligen er svært gjennomtenkt både mht plassering på tomt, utforming og utførelse. Huseier har oppnådd ønsket om at huset nærmest skulle «sveve» i det bratte terrenget og dette gir en spesiell rom- og naturfølelse når man er inne i huset. Juryen mener den stramme – nærmest spartanske- stilen i eksteriøret og vinduenes gjennomtenkte plassering, gjør at skillet mellom natur og hus nærmest hviskes ut.

Minimalistisk bygg

Og vinneren er:

Juryen besitter ulik kompetanse og bakgrunn og har ulik innfallsvinkel til sine favorittprosjekter. Eksempelvis har arkitekten vært svak for huset som «svever» i Kristiansand, mens leder i Byggmesterforbundet har vært svak for det flotte håndverket som ligger bak restaureringen av huset i Nevlunghavn. Til slutt klarte likevel juryen å samle seg om ett prosjekt og det ble den ombygde hytta i Vinterbro.

ombygd hytteJuryen mener prosjektet er til inspirasjon for mange, både dem som bygger om og dem som bygger nytt. Særlig ønsker juryen å trekke frem hvordan det er holdt fokus på materialbruk og detaljeringsnivå helt konsekvent gjennom hele byggeperioden. Dette legger grunnlaget for at huseier oppnår et helhetlig preg og klarer å sy sammen så mange bygninger/elementer til en naturlig enhet som også blir en del av natur og topografi.

Ombygd hytte

Vi gleder oss til å ta turen til Vinterbro og dele ut premie, heder og ære. Vi kommer tilbake med flere bilder og fyldig beskrivelse neste uke.

Skriv en kommentar

Last opp ett bilde i JPEG format